Skip to content

Teksto redagavimo ir korektūros paslaugos

Parašytas tekstas nėra pabaigtas tekstas. Jūsų kūrinys turi būti aiškus, logiškas, paveikus, taisyklingas, autentiškas. Pagal mūsų redagavimo standartus paruošti ir dirbantys redaktoriai pašalins teksto klaidas, plagiato apraiškas bei paruoš kūrinį publikuoti.

Teksto redagavimo paslaugos
Home » Redagavimas ir korektūra

Jūsų tekstas – Jūsų parašas. Padarykime jį tobulą drauge

Geras kūrinys reiškia daug. Daug didesnį teksto patrauklumą, jo skaitomumą, paveikumą. Jei studijuojate – aukštesnius įvertinimus. Jei ieškote darbo – palankesnes įsidarbinimo galimybes. Jei rašote dienraščiui ar portalui – didesnį įtaigumą ir poveikio tikimybę.

Mes žinome kiek daug pastangų reikalauja kruopštus rašymo procesas. Daugeliu atvejų didžiausias dėmesys skiriamas turiniui, o apipavidalinimas, taisyklingumas ir stilius sulaukia kur kas mažiau dėmesio. Juk visad rašydami koncentruojamės į minties perteikimą, o ne į gramatinius kūrinio aspektus.

Čia mūsų redaktorių pagalba gali būti naudinga. Redaktoriai apmokyti dėmesį skirti būtent rašybos, skyrybos, stiliaus klaidoms. Redaktoriai tekstą padaro lengviau skaitomą, aiškesnį, grakštesnį, paveikesnį. Jei tai mokslo kūrinys – atitinkantį akademinius etikos, apipavidalinimo reikalavimus. Mūsų redaktoriai dirba pagal mūsų taikomus įprastų ir akademinių tekstų redagavimo standartus. Visi mūsų redaktoriai yra apmokomi, o pradėti redaguoti gali tik išlaikę egzaminą.

Priklausomai nuo redaktorių lygio, jie redaguoja įvairius kūrinius, tiek straipsnius, rankraščius, knygas, tiek akademinius kūrinius, tokius kaip  rašiniai, bakalauro, magistro darbai, daktaro disertacijos, moksliniai straipsniai.

Redaguojame šiuos kūrinius

Akademiniai darbai

 • Magistro darbai
 • Bakalauro darbai
 • Kursiniai ir referatai
 • Praktikos ataskaitos
 • Kiti dokumentai

Moksliniai darbai

 • Daktaro disertacijos
 • Moksliniai straipsniai
 • Straipsniai moksliniams žurnalams
 • Konferencijų pranešimai
 • Kiti moksliniai dokumentai

Kiti kūriniai

 • CV
 • Straipsniai
 • Knygos
 • Tinklalapiai
 • Naujienlaiškiai

Siūlomos paslaugos

Mes suredaguosime visus Jūsų kūrinius, tiek straipsnius, rankraščius, tiek įprastus rašinėlius, tiek bakalauro, magistro darbus, daktaro disertacijas ar kitus kūrinius.

Paslaugų medis

Pagrindinės paslaugos

 • Rašybos, skyrybos, kalbos klaidų taisymas (redagavimas);
 • Stiliaus korekcijos (išplėstinis redagavimas);
 • Originalumo patikra
 • Plagiato rizikų šalinimas

Papildomos paslaugos

 • Struktūros patikra
 • Aiškumo ir logiškumo patikra
 • Apipavidalinimo patikra
 • Nuorodų patikta

Rašote ne lietuvių kalba. Mūsų redaktoriai gali suredaguoti daugelio kalbų tekstus: anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų, rusų, italų, ispanų ir daug daugiau! Teiraukitės [email protected].

Teksto redagavimo ir korektūros paslaugos

Atsižvlegdami į klientų poreikius bei užsakomų paslaugų profilį, redagavimą ir kodektūrą skirstome į dvi dalis:

 • Klaidų korekcijos (apima rašybos, skyrybos, kalbos klaidų taisymą).
 • Stiliaus korekcijos (apima stiliaus tobulinimą, kūrinio įtaigumo stiprinimas, aiškumo didinimas).

Priklausomai nuo Jūsų poreikių, galite užsisakyti tiek vieną, tiek kitą paslaugą, tiek abi.

Tik patyrę ir apmokyti redaktoriai

Prieš pradėdami dirbti visi mūsų redaktoriai turi išlaikyti redagavimo egzaminą. Egzaminas parengtas pagal mūsų naudojamus redagavimo standartus. Tik įsitikinę redaktoriaus kompetencija mes leidžiame jam redaguoti klientų kūrinius. Egzamino metu mes ne tik vertiname formalų redaktoriaus atitikimą reikalavimams, bet kartu įvertiname kitas redaktoriaus savybes:

 • galimybę greitai pateikti rezultatą,
 • redagavimo kokybę,
 • gebėjimą aiškiai suformuluoti komentarus užsakovui,
 • platų akiratį,
 • iniciatyvą ir toliau tobulėti savo srityje,
 • gebėjimą konsultuoti klientą,
 • gebėjimą suteikti klientui naujų idėjų.

Kriterijai, kuriais vadovaujamės atrinkdami redaktorius

Patirties

 • Universitetinis išsilavinimas
 • Akademinio redagavimo patirtis
 • Įvairių mokslo sričių žinios

Kiti

 • Garantuotas įvykdymas
 • Tik gimtakalbiai redaktoriai
 • “Visada pasiekamas” požiūris

Redagavimo aspektai

Redaguodami tekstą redaktoriai atkreipia dėmesį į šiuos aspektus:

Aspektas

Klaidų korekcija

Stiliaus korekcija

Taisyklingumas
Rašybos klaidos, vengtini, šalutiniai kalbos normos variantai, kitos mažos klaidelės, kableliai, taškai, brūkšniai, dvitaškiai ir kita.
Tikslumas
Aiškios frazės ir sakiniai.
Nuoseklumas
Stiliaus, apipavidalinimo nuoseklumas.
Gyvybingumas
Bendras teksto įskaitomumas, teigiamų emocijų sukūrimas skaitytojui, bendras kūrinio patrauklumas.
Įtaigumas
Kūrinio gebėjimas paveikti skaitytoją.
Ekonomija
Trumpos ir aiškios frazės, ilgų sakinių vengimas.
Švietimas
Patarimai ir pastabos kaip dar labiau pagerinti Jūsų kūrinį.
Kaina 0.012 Eur už žodį
3 Eur už puslapį
0.016 Eur už žodį
4 Eur už puslapį

Apipavidalinimo patikra

Mūsų redaktoriai patikrins ir pataisys apipavidalinimo klaidas Jūsų dokumente.

Ką atliks redaktorius?

 • Sukurs automatinį turinį
 • Sukurs lentelių ir paveikslėlių sąrašą
 • Tinkamai apipavidalins pastraipas
 • Įtrauks puslapių numeravimą
 • Sutvarkys įtraukas ir paraštes

Ką gausite?

 • Pakoreguotą dokumentą su Track Changes

Kaina

0.30 Eur už puslapį (skaičiuojama atskirai kiekvienam tipui)